مقالات

۱۳۹۸-۰۵-۳۱
علت فک درد و گوش درد

علت گوش درد و فک درد چیست؟

علل گوش درد و فک درد شاید چندین بار شده باشد که تجربه گوش درد یا فک درد داشته اید.
۱۳۹۸-۰۵-۲۴
جراحی فک و رژیم غذایی

بعد از جراحی فک چه غذاهایی بخوریم؟

بعد از جراحی فک : بعد از جراحی فک ممکن است مدتی نتوانید غذا مثل قبل بخورید یا بنوشید.
۱۳۹۸-۰۵-۱۷
جراحی فک بعد از شکستگی

جراحی پس از شکستگی فک

پس از شکستگی فک نیاز به جراحی می باشد؟ منظور از شکستگی فک یا جابجایی فک چیست؟ شکستگی یا جابجایی فک یک آسیبیست که یک یا […]