مقالات

۱۳۹۸-۱۱-۲۴
پلکسر بینی یا پلک

چه روش های غیر جراحی بینی هست؟

پلکسر بینی یک روش غیر جراحی بینی پلکسر چیست؟ پلکسر یک روش درمانی غیر جراحیست که به عنوان یک روش جایگزین برای روش های جراحی استفاده […]
۱۳۹۸-۱۱-۱۷
جراحی فک بعد از شکستگی

فک اگر جابجا شده باشه، چه باید کرد؟

جابجا شدن فک یا شکستن فک منظور از جابجا شدن فک چیست؟ فکی که شکسته باشد یا جابجا شده باشد، آسیبی است که به یک یا […]
۱۳۹۸-۱۱-۱۰
جراحی تورفتگی چانه

چه راه درمانی برای فک های تورفته هست؟

تورفتگی چانه  تاثیر فک های تورفته و اوربایت رتروگناتیا : برخی ممکن است به یاد داشته باشند که در سال ۱۹۸۳ زمانی که کمدین و بازیگر […]